کابل پرینتر

12,000 تومان بدون مالیات.

1.5 متر
USB2