تبدیل 3 به 2 ارت دار

( 93 )

10,000 تومان بدون مالیات.

EUROPE Travel Charger Power Adapter Converter

تبدیل برق سه به دو ارت دار

این تبدیل با توجه به کیفیت ساخت خوب و وجود ارت، می تواند انتخاب مناسبی برای استفاده بدون نگرانی برای دستگاه های الکترونیکی باشد.

100 ~ 240 ولت