تبدیل 1 به 5 تلفن

  • دارای جا برای نصب روی دیوار
  • دارای پنج درگاه سوکت تلفن

7,500 تومان بدون مالیات.

بوسیله این تبدیل میتوانید از لاین خط تلفن دیواری ۵ خط تلفن یکسان خروجی دریافت نمایید و ۵ دستگاه به طور همزمان شامل دستگاه پوز و یا چند تلفن و مودم ADSL و …. را به ان متصل نمایید.