کابل OTG

( 116226 )

ناموجود بدون مالیات.

کابل  OTG 10cm پکدار

کابل تبدیل او تی جی

طول کابل: ۱۰ سانتی متر