کابل شبکه Cat5

6,000 تومان بدون مالیات.

Cat5 Patch Cable

RJ45 to RJ45

کابل شبکه پچ کورد 

پک کیسه ای

1 متر, 3 متر, 10 متر

برچسب ها