موس DATIS M10

تولید کننده: DATIS

25,000 تومان بدون مالیات.

1.2 متر
با سیم
USB2
1000 DPI