موس کوچک (لپ تاپی)

( 0000000086 )
  • اندازه کوچک مناسب لپ تاپ برای حمل راحت

25,000 تومان بدون مالیات.

23,750 تومان بدون مالیات.

اندازه کوچک مناسب لپ تاپ برای حمل راحت

مدل موجود

  • Datis E-100

  • Hector G101
1.2 متر
با سیم
3
USB2
800 DPI

برچسب ها