کابل اصلی سامسونگ فست 70 سانتی

( 21 )

تولید کننده: سامسونگ

  • شیلد فلزی

  • فست

ناموجود بدون مالیات.

کابل اصلی سامسونگ

فست شارژ - مناسب برای شارژ و انتقال داده

شیلد فلزی

اهداف کاربرد شیلد در کابل‌ها

۱: محافظت از کابل‌ها در مقابل تکان‌های شدید و کاهش خطر
۲: حفظ مقاومت دی الکتریک و جلوگیری از جهش پوستی غلاف کابل به زمین
۳: توزیع یکنواخت فشارهای الکتریکی در سراسر عایق و کاهش فشار در متراژ زیاد
۴: مطابقت محدوده ولتاژ با میدان الکتریکی کابل‌ها
۵: محافظت از کابل‌های که در مکان‌های مرتفع نصب شده اند یا در مقابل عوامل القایی می‌باشند.
۶: محدود کردن تداخل‌های رادیویی
۷: کم کردن خطر شوک : در صورتی که کابل‌ها به زمین متصل نشده باشند خطر شوک افزایش پیدا می‌کند.

70 سانت
MICRO USB

برچسب ها